top of page
  • Mjøndalen Handel og Serviceforening

TOMME LOKALER I MJØNDALEN

Venstres ordførerkanditat viser igjen at han har fingeren på pulsen når det kommer til lokale forhold, og stiller i denne kronikken det betimelige spørsmålet "Er næringslivet i Mjøndalen sentrum klare til å løfte sammen for å fylle tomme lokaler?"


"Rundt 2 200 kvadratmeter flunkende nye næringslokaler i Mjøndalen sentrum vil i løpet av de neste par årene stå klare til innflytning. Det gir store muligheter for lokal næringsutvikling. Samtidig er dette veldig store sko som skal fylles.

Vi i Drammen Venstre kjempet hardt i fjor for å gi driftsstøtte til Mjøndalen Handel- og Serviceforening, og for å opprette en ny ordning hvor man kan søke om støtte til aktiviteter som fremmer positiv liv og røre for lokalt næringsliv. Sammen med våre venner i AP, MDG, SV og SP fikk dette flertall i budsjettet før jul.

Disse midlene gir verktøy og muligheter for lokalt næringsliv, og kan blant annet bidra til å fylle tomme lokaler. Men det krever samarbeid.

Alle sentrumsområder i Norge kan ikke satse på samme profil. Å kopiere andre er sjelden en suksessformel for å lykkes. Vår påstand er at Mjøndalen i fellesskap har en jobb å gjøre med å definere hva slags virksomhet man vil ha i disse lokalene. Dersom hver enkelt eier og interessent sitter på hver sin tue og jobber med dette separat, så er vi redd for at det blir mye arbeid på kryss og tvers, potensielt at man skyter hverandre i foten, og at sluttresultatet blir en utydelig profil som ikke er forankret i hva folk faktisk er ute etter, eller hva det er realistisk å skape etterspørsel for.


Kanskje er det lokale nisjebutikker Mjøndalen skal satse enda mer på? Hva med flere showrooms for store kjeder? Kan flere restauranter være tingen?


Svarene på dette finnes kun ved å sette seg ned sammen og tenke høyt om hva det er realistisk og naturlig å satse på – og hva man ikke bør bruke tid på å forsøke å tiltrekke seg.


Vi i Venstre vil derfor oppfordre gårdeiere og øvrige interessenter i sentrumsnæringslivet i Mjøndalen til å slå kloke hoder sammen og danne en felles kurs. Mjøndalen Handel- og Serviceforening er helt sikkert behjelpelige med å tilrettelegge en slik prosess.


De nevnte søkbare midlene vil få best effekt om aktørene i Mjøndalen blir enige om en felles strategi som slike aktiviteter kan bygge opp under. Kriteriene for denne ordningen er ikke ferdig utarbeidet ennå, men vi antar det vil telle positivt med søknader som bygger opp under at flere samarbeider i samme retning.


Det er vi politikere som har bestemt at førsteetasjer i sentrum skal være fylt med utadvendt næringsaktivitet som inviterer folk inn, framfor å lage murer mot gatene. Derfor skal naturligvis vi i Drammen Venstre fortsette å være en god samarbeidspartner og legge til rette for å oppnå dette."


Av: Drammen Venstre Herman Ekle Lund, ordførerkandidat, Rune Fortun, 3. kandidat og lokallagsleder


bottom of page