top of page
  • Mjøndalen Handel og Serviceforening

POLITISK DEBATT PÅ MJØNDALEN BIBLIOTEK TORSDAG 17. AUGUST

I år er det kommunevalg, og det politiske styret av Drammen Kommune for de 4 neste årene skal avgjøres. I samarbeid med Mjøndalen Bibliotek og Eikerbladet ber vi inn til politisk debatt med på biblioteket 17. august.


Overordnet tema for debatten vil være Tettstedsutvikling i Drammen Kommune, med spesielt fokus på utviklingen av Mjøndalen som ett av tre definerte sentrumsområder i Drammen Kommune, og dynamikken mellom tettstedsutvikling vs byutvikling i kommunen. Alle de største politiske partiene har bekreftet sin deltagelse.


Debatten starter 19.00, og er estimert å vare i ca 90 minutter. Ordstyrer er Edvar Muli Langen fra Eikerbladet.


- Debatten vil ha følgende inndeling:


1. HVORDAN SER MJØNDALEN UT I 2050? - Hvert parti får 30 sekunder, så kommer oppfølgingsspørsmål.


2. ÅPEN DISKUSJON OM TETTSTEDSUTVIKLING, MED SPESIELT FOKUS PÅ MJØNDALEN


3. HVA ER BRA MED MJØNDALEN? - Hvert parti får 30 sekunder, så kommer oppfølgingsspørsmål.


4. SPØRSMÅL FRA SALEN - Disse skal rettes direkte til konkrete politikere / partier.


Les mer på Facebook.

bottom of page