top of page
  • Mjøndalen Handel og Serviceforening

Mjøndalen Handel og Serviceforening

Updated: Feb 8, 2022


Det overordnede målet til Mjøndalen Handel og Serviceforening er å stimulere til økt handel av varer og tjenester i Mjøndalen, og gjøre beboere i Mjøndalen og omliggende områder mer klar over alle de tilbudene man finner i Mjøndalen. For å få til det må vi øke og bedre profileringen av Mjøndalen, og vi må bidra utvikle Mjøndalen sin identitet. Dette er spesielt viktig nå som vi er en del av den nye storkommunen Drammen.


Drammen Kommune har fokus på en "fler-kjernet" utvikling av sentrum i kommunen - Mjøndalen, Drammen og Svelvik. Drammen kommune skal ut som eier av Byen Vår Drammen, og Mjøndalen H&SF er forespeilet å være en prioritert samarbeidspartner for kommunen på lik linje med BVD og Handelsstanden i Svelvik. Her ligger det mange muligheter for Mjøndalen!


Generell fokusområdet for foreningen


Vi kan dele fokusområdene inn i 3 forskjellige kategorier:

Handelsdager - Langåpent, søndagsåpent før jul, julemarkeder etc - Fokus på å få folk til å benytte seg mest mulig av lokalt næringsliv

Publikumsdager: - Kulturhælja, Mjøndalsdagene, julegrantenning, brun frokost etc - Fokus er ikke først og fremst på handel, men å skape aktivitet og gi folk opplevelser og få de til å bruke Mjøndalen

Hverdager - Fokus på aktørene i bygda, generell markedsføring, dialog med kommunen og lokale medier

- Mjøndalen H&SF skal være en ressurs for medlemmene i det daglige


Det er viktig at vi ikke tenker på disse kategoriene som gjensidig utelukkende - målet er selvfølgelig at f.eks publikumsdagene stimulerer til økt handel, både på den aktuelle dagen og langsiktig sett.


Langsiktige ambisjoner


Av langsiktig ambisjoner kan vi nevne:


- Vi ønsker å inkludere et større del av mangfoldet av næringer i profilering av Mjøndalen. Et eksempel er hvordan fremme de som jobber i helserelatert næring i handel og publikumsdagene.

- Vi vil bidra aktivt til stedsutvikling - være en aktør kommunen må forholde seg til og rådføre seg med.

- Kursing av medlemmer i alt fra markedsføring til generell drift av firma.

- Vil vil jobbe for at Mjøndalen skal være et attraktivt sted å drive og å starte opp som næringsdrivende.

bottom of page