top of page
  • Mjøndalen Handel og Serviceforening

“Look to Mjøndalen”

Et nytt år står foran oss, med nye utfordringer og nye muligheter. Jeg har lyst til å starte det nye året med noen perspektiver jeg håper kan motivere til innsats i 2023. Motivere til arbeidet med å finne Mjøndalen sin identitet i nye Drammen Kommune, en storkommune som etter min mening i stor grad vil formes av den utviklinga som skjer i lille store Mjøndalen i gamle Nedre Eiker de kommende årene.

Vi i Mjøndalen Handel og Serviceforening tar bevisst ikke et standpunkt i debatten om hvorvidt kommunesammenslåinga for tre år siden var for det beste. Vi har medlemmer på begge sider av saken, og det er det takhøyde for.


Men vi forplikter oss til å jobbe med utvikling innenfor de til enhver tid gjeldende rammer, og spesielt i lys av vedtaket om driftsstøtte og kommunens nye støtteordning ser vi at det skapes muligheter vi ikke har hatt før, og vi ser at Mjøndalen faktisk prioriteres som en av tre sentrumskjerner i Norges syvende største kommune målt i folketall.Statistisk sentralbyrå


Det er dog noen fakta om gamle Nedre Eiker Kommune som ikke burde glemmes, da de til tross for nye kommunegrenser fortsatt har relevans.


Statistisk sentralbyrå opererer med en egen sentralitetsindeks, hvor kommuner rangeres etter tilgjengelige arbeidsplasser og servicefunksjoner i umiddelbar nærhet. Med andre ord; de rangerer kommunene etter hvor sentralt de er plassert, noe som sier noe om hvor attraktive kommunene kan være for beboere, potensielle tilflyttere og næringsliv.


I 2017 / 2018, som var siste gang Nedre Eiker var å finne på indeksen, lå kommunen på 18. plass på landsbasis med en indeks på 890. Dette var på samme nivå med som byer som Stavanger, Bergen og Trondheim, og med en høyere indeksverdi enn byer som Horten (892), Hamar (869), Kristiansand (852) og Larvik (839). Kombinert med gode kollektivtransportforbindelser i de fleste retninger og fortsatt arealer tilgjengelige for bærekraftig utbygging, er det fristende å kalle Mjøndalen en geografisk indrefilet.


Når i tillegg Drammens Tidende kan melde at det kun er “3000 boliger man med sikkerhet kan si vil kunne bygges i Drammen de nærmeste årene”, og at av disse ligger 2000, eller 63 %, i Mjøndalen/Krokstadelva, må det være lov å mene at utvikling av Mjøndalen vil være sentral, om ikke avgjørende, for utvikling av Drammen Kommune.


Næringslokaler i Mjøndalen


I skrivende stund er det 3 store utbyggingsprosjekter på gang i Mjøndalen sentrum, med samlet sett over 200 nye leiligheter. I tillegg utvikles det bl.a. boligfelt i Åsen som i et 20 årsperspektiv tilgjengeliggjør over 500 nye enheter. I forbindelse med prosjektene i sentrum vil det også komme over 2250 kvadratmeter med nye næringslokaler. Det forplikter!


Det forplikter politikerne til å utforme en ny næringsstruktur i kommunen som skaper gode rammer for et bærekraftig næringsliv, både økonomisk og miljømessig. Men også gode rammer for utviklingen i Mjøndalen spesielt, og som en del av utviklingen i Drammen kommune generelt.


Men det forplikter også næringsdrivende, utleiere og grunneiere i Mjøndalen. Det forplikter til økt profesjonalisering og langsiktighet, samt mer dialog mellom sentrale aktører for å sikre at vi alle bidrar til å utvikle Mjøndalen i riktig retning.


Og det forplikter innbyggerne i Mjøndalen. Det forplikter til å bli enda bedre på å prioritere å bruke lokalt næringsliv og “butikken på hjørnet”, og å møte opp og engasjere seg i lokale arrangement og initiativ. Og det forplikter kanskje også til å bli flinkere til å fremsnakke Mjøndalen?


Hva kan du gjøre for Mjøndalen?


I overskriften parafraserer jeg Franklin D. Roosevelt, for å gjøre et poeng ut av den innsatsen som gjøres, og må gjøres, for å utvikle Mjøndalen de kommende årene. Jeg tillater meg å avslutte med en ny parafrase; “Spør ikke hva Mjøndalen kan gjøre for deg - spør hva du kan gjøre for Mjøndalen?”. For det krever innsats og det krever engasjement, og vi har alle et ansvar for å bidra til å ta vare på og bidra positivt i det lokalsamfunnet vi er en del av.


Og hvis engasjementet stopper med tanken, eller strekker seg kun til å slenge inn en lite gjennomtenkt kommentar i kommentarfelt under kronikker som denne, da kommer vi faktisk ingen vei.


Jeg ønsker deg et godt nytt år, og håper vi sammen kan jobbe for flere gode nye år her i Mjøndalen.


Tor Erik Fredheim

Daglig leder

Mjøndalen Handel og Serviceforeningbottom of page