top of page
  • Mjøndalen Handel og Serviceforening

Få ditt arrangement i Årshjulet på www.imjondalen.no

Vi har gleden av å kunne åpne for muligheten til å registrere alle lokale arrangement i vårt Årshjul på www.imjondalen.no.


Vi håper lokale bedrifter, foreninger og lag vil hjelpe oss med å samle alt som skjer i bygda på sammen sted, så innbyggere og publikum lett kan få en oversikt over alt som skjer i Mjøndalen.


Vi har også troen på at Årshjulet kan hjelpe arrangører med å finne de rette datoene for sine arrangement, slik at lokale aktører ikke konkurrerer om de samme publikummerne eller kundene.


Registrer ditt arrangement her: https://forms.gle/yw9UBTRyvUq2HuM76

bottom of page