top of page

MJØNDALEN OMRÅDEFORUM - MJØNDALEN 203050

Mjøndalen Handel og Serviceforening ønsker med dette å invitere deg til å delta på et orienteringsmøte om et prosjekt vi har valgt å kalle Mjøndalen Områdeforum - Mjøndalen 20305.

 

Tanken er at Mjøndalen Områdeforum skal jobbe for en økonomisk bærekraftig og fremtidsrettet utnyttelse av næringslokaler i Mjøndalen. Ved å samle de aktørene som besitter eller jobber med næringslokaler og eiendom i Mjøndalen skal forumet jobbe for en sammensetning av næringsaktører i Mjøndalen som sikrer god tettstedsutvikling, og som møter behovene til innbyggerne i bygda.

Mjøndalen Områdeforum skal være en viktig arena for dialog og samarbeid mellom alle som ønsker å bidra til en positiv utvikling i Mjøndalen og omegn, gjennom å jobbe sammen om skape et levende og bærekraftig lokalsamfunn, hvor innbyggerne trives og virksomhetene blomstrer.

Vi trenger dine innspill til hvordan forumet skal jobbe, og hvilke mål vi skal jobb mot, men vi har noen punkter på blokka som vi ser på som naturlige utgangspunkt:

- En mulighetsstudie for Mjøndalen, ala den som nettopp er utført på Strømsø i Drammen.

- Omdømmeprosjekt for Mjøndalen

- Få på plass et faktagrunnlag om hvilke demografiske endringer Mjøndalen står ovenfor, og hvordan dette påvirker kundegrunnlaget til næringer i området.

- Hvilke verktøy vi har i utviklingen av Mjøndalen, både estetisk, planmessig og mtp fremtidens næringsliv.

- Hvordan jobbet inn mot og med Drammen Kommune om utvikling av Mjøndalen.

 

Listen kunne ha vært mye lenger, og vi er åpne for innspill om agenda for møtet.

Mjøndalen områdeforum.jpg
bottom of page