top of page
mjøndalen.jpeg

Mjøndalen Handel & Serviceforening - iMjøndalen

iMjøndalen er det nye digitale initiativet til Mjøndalen Handel og Serviceforening, og er ment som en portal for arbeidet med å profilere Mjøndalen Sentrum, og opplevelser og næring i området.

Målet til Mjøndalen Handel og Serviceforening er å skape et aktiv og utviklende handelssentrum, med attraktive tilbud og masse publikumsrettede aktiviteter. Vi søke å styrke samarbeidet mellom næringsdrivende i Mjøndalen, samt å være en aktiv samarbeidspartner overfor kommunen i forbindelse med sentrumsutvikling.

 

Vi søker også å få til et  godt  samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner som arbeider i kommunen, for sammen å profilere og utvikle Mjøndalen som et sted med masse spennende aktivitet. 

bottom of page