top of page

Mjøndalen
Handel og Serviceforening

Angående planer for tiden som kommer, så er vi jo på mange måter i en ny oppstartsfase for foreningen, og vi jobber med målsettinger og strategier for foreningen nå. Vi jobber for å få til en mer samlet profilering av næringslivet i Mjøndalen, og alle de arrangementene og aktivitetene som vi vil at skal foregå i området i løpet av året. Målet er å skape liv og få folk ut og bruke Mjøndalen mer.

Vi vil også jobbe for å være en ressurs for våre medlemmer i arbeidet inn mot den nye storkommunen, og de mulighetene som ligger i at Drammen Kommune skal ut av Byen Vår Drammen, og heller være en støttespiller for næringslivet i de respektive sentrum i kommunen (Mjøndalen, Svelvik, Drammen). Her ligger det muligheter i form av støtte til næringsliv, søknadsmidler og profilering, og vi i foreningen vil jobbe for at våre medlemmer får utnyttet disse mulighetene best mulig. Her kan utforming av f.eks søknader om støtte og kontakt inn mot de rette ansatte i kommunen nevnes.

Jeg kommer også inn med bred erfaring fra profilering og ledelse av publikumsrettede arrangementer, og kan hjelpe til med bl.a markedsføring og mediahåndtering, f.eks å utforming av pressemeldinger og vinkling inn mot media. Å se hvordan vi i større grad kan inkludere mangfoldet av bedrifter i arrangement som Mjøndalsdagene, Kulturhælja, Brun Frokost, Julegrantenning etc er også noe vi ser på.

Vi har også som nevnt opprettet siden "Handle i Mjøndalen" på Facebook, hvor vi ser at vi når ut til stadig flere, og vi jobber med domenet imjondalen.no, som vi ser for oss skal være en side for profilering av bedrifter og aktiviteter i Mjøndalen, hvor vi kan publisere artikler og blogg-innlegg som vil være lett å gi god eksponering på sosiale medier.

Men som du sikkert skjønner så er mye i startgropa her, og vi håper å få flest mulig bedrifter med på tanken om at hvis vi dytter i samme retning så vil summen av det bli at flere og flere benytter seg av de tilbudene vi har i Mjøndalen. Og vi vil veldig gjerne ha flest mulig innspill fra flest mulig bedrifter både på hvordan vi skal og kan jobbe for dette, og hva bedrifter i området ønsker at Mjøndalen Handel og Serviceforening skal jobbe for, som en interesseorganisasjon for området næringsliv.

 

Håper vi har dere med videre på det lokale initiativet:)

bottom of page